Regulamin Zabawy
XI Edycja Wykopoczty

I. Cel Zabawy
Podstawowym celem i założeniem Zabawy jest wzajemne przesyłanie listów pomiędzy Uczestnikami Zabawy. Dodatkowo, każdy Uczestnik musi dołączyć do paczki drobny upominek o sugerowanej wartości nieprzekraczającej 50 złotych.
Upominki są integralną częścią paczki, natomiast każdy Uczestnik powinien pamiętać, że to list jest głównym założeniem zabawy, nie "prześciganie" się w wartości paczki. Z założenia, upominek może być wykonany samodzielnie (nie kupiony), jednakże jego wartość również powinna oscylować w granicach sugerowanej wartości.
Odbiorca naszej paczki nie może dowiedzieć się kto wysyła do niego przesyłkę przed jej otrzymaniem.


II. Uczestnicy Zabawy
1. W Zabawie może wziąć każdy zarejestrowany Użytkownik serwisu Wykop.pl, który:
 • ma aktywne konto w serwisie Wykop.pl od co najmniej 90 dni,
 • w terminie Zapisów nie posiada aktywnej blokady konta w serwisie Wykop.pl oraz nie znajduje się na tzw. Czarnej Liście Wykopoczty
 • suma jego punktów aktywności w portalu Wykop.pl wynosi co najmniej 1000, obliczane wg. następującego wzoru:
(ilość komentarzy pod znaleziskami x 5pkt) + (ilość wpisów na mirko x 3pkt) + (ilość komentarzy na mirko x 1pkt),
 • ma możliwość zrobienia i wgrania wyraźnego zdjęcia weryfikacyjnego przesyłki
 • jest osobą pełnoletnią najpóźniej w dniu zapisania się do Zabawy
 • posiada aktywny adres e-mail oraz aktywny numer telefonu komórkowego
III. Harmonogram Zabawy
Zapisy: 17.11.2017 18:00 -> 20.11.2017 23:59
Losowanie: 21.11.2017 18:00
Zdjęcie weryfikacyjne: do 02.12.2017 18:00
Wysyłka paczek: do 05.12.2017 18:00
Zdjęcie otrzymanej przesyłki: do 17.12.2017 18:00
Podsumowanie: 25.12.2017

IV. Przebieg zabawy, organizatorzy
Przebieg Zabawy podzielony jest na kilka etapów:
 • 1. Zapisy do Zabawy
  Każdy Użytkownik serwisu Wykop.pl musi wypełnić formularz rejestacyjny dostępny na stronie www.wykopoczta.pl, podając swoje dane osobowe oraz tzw. "Opis o mnie". Opis o mnie powinien pomóc w przygotowaniu listu oraz upominku. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do napisania co najmniej 500 znaków w polu "Opis o mnie", jednocześnie Organizator ma prawo odrzucić dany "Opis o mnie", jeżeli w subiektywnej ocenie uzna, że ten może być niewystarczający, zobowiązując Uczestnika do poprawy Opisu, pod rygorem usunięcia z Zabawy.
 • 2. Weryfikacja danych osobowych
  Organizator weryfikuje, czy podane przez Uczestnika dane osobowe są prawidłowe.
  Jednocześnie przeprowadzana jest weryfikacja podanego numeru telefonu oraz adresu e-mail przez automatyczny system.
 • 3. Losowanie par
  Każdy Uczestnik otrzyma informacje o osobie, do której ma za zadanie przygotować i wysłać list wraz z upominkiem.
  Na tym etapie Uczestnicy otrzymują tylko: login Uczestnika, do którego pisze, oraz jego "Opis o mnie". Adres do wysyłki otrzyma w momencie akceptacji zdjęcia weryfikacyjnego.
 • 4. Przygotowanie listu i przesyłki
  Na tym etapie Uczestnik ma określoną ilość czasu (w Harmonogramie) na przygotowanie listu i przesyłki.
 • 5. Weryfikacja zdjęcia przygotowanej przesyłki
  Po przygotowaniu przesyłki należy wykonać zdjęcie przesyłki (przed spakowaniem).
  Wymagania dotyczące zdjęcia zawarte będą w Panelu Uczestnika.
  Po akceptacji zdjęcia przez Organizatora Uczestnik otrzyma dane do wysyłki paczki.
 • 6. Wysyłka paczek
  Po otrzymaniu danych do wysyłki, każdy Uczestnik ma maksymalnie 3 dni (nie mniej jednak niż 2 dni) na wysyłkę paczki.
  Każdy Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki oraz wybrania usługodawcy pozwalającego na śledzenie przesyłki.
  Po wysłaniu paczki należy podać numer umożliwiający śledzenie paczki w Panelu Uczestnika.
 • 7. Otrzymanie paczki
  Po otrzymaniu paczki każdy Uczestnik zobowiązany jest do wgrania zdjęcia otrzymanej paczki. W dobrym tonie jest również napisanie wpisu na Mirko z podziękowaniami.
 • 8. Podsumowanie edycji
  Po otrzymaniu wszystkich zdjęć od Uczestników, Organizatorzy opublikują galerię zdjęć wraz z podsumowaniem i statystykami Edycji.

V. Dane osobowe
Przy zapisywaniu się do Zabawy, każdy Uczestnik musi podać dane osobowe, tj. Imię, Nazwisko, Numer telefonu, Adres e-Mail oraz dane do wysyłki paczki (adres).
Każdy Uczestnik zapisując się do Zabawy zezwala Organizatorowi na udostępnienie jego danych osobowych innemu Uczestnikowi w celu wypełnienia celów i założeń Zabawy (czyli osobie, która wyśle paczkę do danego Uczestnika).
Na potrzeby organizacji Zabawy do Biura GIODO został zgłoszony zbiór danych osobowych o nazwie "UCZESTNICY WYKOPOCZTY" o numerze 6164/2016.
Nigdy nie udostępniamy żadnych danych podmiotom trzecim, chyba, że za zgodą Uczestnika, którego dane dotyczą lub na wniosek uprawnionych organów.


VI. Lista Hańby
Lista Hańby to lista użytkowników serwisów Wykop.pl, którzy zapisali się do poprzednich edycji Zabawy i nie wywiązali się z jej postanowień.
Aktualna lista dostępna jest na stronie www Zabawy.
Istnieje możliwość usunięcia danego użytkownika z listy spełniając następujące warunki:
 • Biorąc udział w Wykopoczcie jako wolontariusz (to jest wysłanie paczki do Uczestnika, bez otrzymania paczki) lub przelewając co najmniej 50 złotych na rzecz dowolnej Organizacji Pożytku Publicznego i wysyłając potwierdzenie przelewu do Organizatorów.
 • Przelew powinien zostać wykonany najwcześniej 3 dni przed kontaktem z Organizatorami oraz w tytule przelewu muszą znajdować się słowa: "Wykopoczta" oraz login użytkownika.

VIII. Postanowienia końcowe
Udział w Zabawie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, przerw w Zabawie, zmiany terminów trwania Zabawy (w każdym czasie).
Każdy Uczestnik zapisując się do Zabawy oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść.
Pełna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Zabawy - www.wykopoczta.pl
Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.11.2017 roku.

Wykopoczta na Facebooku

Dołącz do akcji

Panel Uczestnika FAQ Poprzednie edycje Lista Hańby Regulamin Akcji

Harmonogram akcji

XI edycja (Zima 2017)
Rozpoczęcie zapisów: 17.11 18:00
Zakończenie zapisów: 20.11 23:59
Losowanie: 21.11 18:00
Zdjęcie weryfikacyjne: 02.12 18:00
Wysyłka paczek: 05.12 18:00
Zdjęcie otrzymanej paczki: 17.12 18:00
Podsumowanie Edycji: 25.12 18:00